Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny asolo.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu asolo.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat, v případě, že zboží uvedené v objednávce se již vyprodalo nebo je již nelze zajistit.
 8. Kupující je oprávněn převzaté zboží vrátit prodávajícímu bez udání důvodu do 14ti dnů ode dne převzetí  zboží. Zboží musí být v původním stavu (nenošené), kompletní, nepoškozené a v originálním obalu. Kupujícímu bude vrácena celá jím vynaložená  částka na koupi daného zboží. Kupující je povinen zajistit na své náklady přepravu takového zboží zpět  k prodávajícímu.

  Postup vrácení zboží - na lístek nebo na zaslaný prodejní doklad napište číslo svého bankovního účtu a zprávu, že vracíte zboží v zákonné lhůtě 14ti dnů a žádáte o vrácení vynaložené částky. Zboží zabalte tak, aby nedošlo k polepení originálních krabic (budou zařazeny do dalšího prodeje). Balík neposílejte na dobírku. Vynaloženou částku Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, max. do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

 1. Zboží běžně expedujeme od 1 do 5 dnů od obdržení objednávky. V případě, že zboží není na našem skladě a je třeba jej zajistit z jiných skladů, může se doba dodání prodloužit, maximálně však na 14 pracovních dnů.
 2. Zboží je expedováno Obchodním balíkem České pošty na dobírku nebo je možný osobní odběr ze skladu v Hodoníně.
 3. O možnosti platby bankovním převodem se informujte na emailu info@asolo.cz.
 4. Přepravné a balné na zboží do 1500,- Kč s DPH činí 100,- Kč s DPH za 1 balík / karton (do 30 kg).
 5. Při odběru zboží nad 1500,- Kč s DPH je přepravné a balné ZDARMA.
 6. Vyhrazujeme si právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Slevy

Na všechno zboží objednané přes internetový obchod asolo.cz je poskytována sleva z doporučené MOC ve výši 5%, pokud není uvedeno jinak.

Reklamace

 1. Případné reklamace uplatňuje kupující na adrese:
  SPORT prima spol. s r. o.
  Legionářů 3084/36
  695 01 Hodonín
  Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).
 2. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 3. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny asolo.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1. obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Ochrana osobních dat zákazníků

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností SPORT prima považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Údaje o zákaznících zásadně nesdělujeme třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.


copyright © 2011 - Asolo.cz

Přihlášení
zapomenuté heslo

Zavřít