Záruční doba Asolo

Rozsah poskytované záruky na obuv ASOLO

 1. Záruka se vztahuje na výrobní, materiálové či technologické vady. Při nákupu si vždy zkoušejte obě boty a důkladně obuv zkontrolujte.

 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení obuvi případně změny vzhledu obuvi, způsobené jejím obvyklým užíváním.

 3. Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi v důsledku zanedbání řádné údržby, nebo nedodržení zásad účelovosti obuvi dle níže uvedeného návodu, nebude na případné reklamace rovněž brán zřetel.

 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným výběrem obuvi (nevhodná velikost) a na používání obuvi v terénu do kterého nejsou určeny. Informujte se vždy u prodejce, zda je tento model vhodný pro Vámi zamýšlené terény. Nejedná se o pracovní obuv ani holínky.

 5. Je nutné, aby vadné zboží bylo reklamováno nejlépe ihned po zjištění vady a to v prodejně, kde bylo zakoupeno společně se záručním listem a s dokladem o koupi obuvi.

 6. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne prodeje obuvi.

 7. Uplynutím 24 měsíců záruční doby zaniká právo reklamovat vady zboží nebo jiný rozpor s kupní smlouvou.

 8. K reklamaci obuv předávejte prosím očištěnou, spolu s úplně vyplněným záručním listem.

 9. Reklamace na zboží zakoupené u naší firmy zasílejte na adresu:

  SPORT prima spol. s r.o.
  Legionářů 3084/36
  695 01  Hodonín


copyright © 2011 - Asolo.cz

Cookies - ano, i my používáme cookies. Proč? Abychom mohli sledovat návštěvnost a vytvářet obsah a facebookové reklamy, které vás budou zajímat.
Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů.     OK, beru na vědomí.
Přihlášení
zapomenuté heslo

Zavřít